Op deze verzekeringskaart staat de belangrijkste informatie over uw verzekering. De polisvoorwaarden geven precies aan wat er onder de dekking valt en wat uw rechten en verplichtingen zijn. Als u een claim indient, geldt wat er op de polis en in de polisvoorwaarden staat. We adviseren u om de algemene polisvoorwaarden goed door te lezen.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering biedt dekking voor schade aan een specifiek product, en (optioneel) diefstal van een specifiek product zoals op het polisblad staat.

Wat is verzekerd?

Het product dat op het polisblad staat is inclusief de oorspronkelijk geleverde accessoires onder andere verzekerd voor:

Valschade

Stootschade

Schade door ongeluk

Waterschade

Schade door dieren

Schade door eigen schuld

Defecten na de garantie

Schade door overspanning

Schade door brand of bliksem

Andere externe oorzaken

Het product is optioneel verzekerd voor:

Diefstal

Beroving

De verzekering kan worden gebruikt voor privé- en zakelijk gebruik.

De kosten van reparatie of vervanging worden gedekt tot de oorspronkelijke aankoopprijs.

In geval van schade of diefstal zal Harmony Service Center B.V. reparatie of vervanging van het product regelen en de kosten betalen.

Er geldt een eigen risico, de hoogte hiervan is afhankelijk van de waarde en het type product. In geval van vervanging wordt een soortgelijk
product geleverd.

Wat is niet verzekerd?

Schade die opzettelijk door u is veroorzaakt of is ontstaan tijdens het uitvoeren van criminele handelingen.

Schade als gevolg van nalatigheid, zoals onbeheerd achterlaten.

Verlies, diefstal zonder inbraak, en roof zonder (dreigen met) geweld, zoals zakkenrollen.

Schade als gevolg van het onder invloed zijn van drugs en/of alcohol.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Deuken, krassen en externe schade die niet van invloed is op de werking van het product.

Normale slijtage of langzame verslechtering, zoals bij batterijen en accu’s. Waterbestendigheid zoals gedefinieerd in de IP-normen is ook onderhevig aan slijtage en valt onder langzame verslechtering.

Schade door virussen, softwareprogramma’s of apps.

Schade aan accessoires, zoals een case of beschermglas, maar ook de polsband van sport- en smartwatches.

Schade aan accessoires, zoals een case of screenprotector, alsmede de band van sporthorloges en smartwatches.

Gevolgschade, zoals extra uitgaven of verlies van winst doordat het product niet kan worden gebruikt.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt wereldwijde dekking. Thuis, op reis, op het werk of op school.

Reparatie of vervanging wordt afgehandeld in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U moet de premie op tijd betalen.

U moet alle redelijke voorzorgsmaatregelen treffen om diefstal en schade te voorkomen. Dit betekent dat u, als u een redelijke keuze heeft, voor de veiligste optie moet kiezen.

Gebruik uw apparaat niet in de buurt van water of op vochtige plekken zoals de badkamer.

Activeer de trace & block-functie op uw apparaat.

Neem bij schade zo snel mogelijk contact op met Harmony Service Center.

Bij diefstal moet u altijd aangifte bij de politie doen.

U moet de aanwijzingen in de handleiding volgen.

Als u de aanvullende voorwaarden en voordelen hebt geaccepteerd, is het volgende van toepassing:

Gebruik van een case en screenprotector die goedgekeurd zijn door de verzekeraar is vereist.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie wordt in termijnen of voor de gehele duur van de verzekering betaald. Dit gaat normaal gesproken via automatische incasso, maar soms kan er volledig of in delen worden betaald direct bij het aangaan van de verzekering.

Premie
U betaalt de premie normaal gesproken per maand of soms per jaar. Na de minimale periode kunt u per maand opzeggen. In sommige gevallen kan de premie ook worden in een eenmalig bedrag worden betaald. De duur van het contract is dan gelijk aan de periode waarvoor de premie is betaald.

Premiewijziging
Een verlaging of verhoging van de assurantiebelasting en ongebruikelijk claimgedrag kan van invloed zijn op het bedrag van de premie. Als dit het geval is, zal Harmony u hiervan op de hoogte brengen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw (tijdelijke) dekking gaat in op het moment dat de verzekering wordt aangevraagd. Binnen 14 dagen ontvangt u de definitieve bevestiging en uw polisblad via e-mail.

De dekking eindigt normaal gesproken een maand na beëindiging door u of op de einddatum van het contract. Als u uw premie niet (op tijd) betaalt, wordt de dekking opgeschort. Uw producten zijn dan (tijdelijk) niet verzekerd. Let op dat uw betalingsverplichting blijft bestaan.

Wij kunnen uw verzekering binnen één maand na behandeling van een schadegeval beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Dit geldt ook tijdens de minimale contractduur.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw polis binnen 45 dagen na afgifte, in plaats van 14 dagen, annuleren. Als u geen claim hebt ingediend, worden door u betaalde premies gerestitueerd. Als u een claim hebt ingediend komt dit recht te vervallen.

Wilt u uw zaken snel en digitaal regelen? Dat is mogelijk via Mijn Harmony. U kunt uw polisblad en persoonsgegevens op elk gewenst moment bekijken. Of u kunt rechtstreeks een claim indienen. Wilt u liever een medewerker spreken? Onze klantenservice is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur via telefoonnummer 010 – 206 86 86 of via info@harmony.nl.