Beloningsbeleid

Harmony kent een beheerst beloningsbeleid. Dit beleid is er op gericht om ‘ongewenste prikkels’ te voorkomen waarbij beslissingen genomen worden met verkeerde intenties. De medewerkers van Harmony ontvangen hun beloning voor het grootste gedeelte in de vorm van een vast salaris.

De kernwaarden van Harmony die worden gebruikt om de prestaties van de medewerkers te evalueren zijn:
• Professioneel
• Innovatief
• Leiderschap
Bij sommige functies is er sprake van een variabele beloning. De hoogte van deze beloning is gekoppeld aan een maximum percentage van het totale salaris. De variabele beloning is gekoppeld aan zowel kwantitatieve als kwalitatieve doelstellingen op basis van de kernwaarden. Tevens bevat de individuele taakstelling kwalitatieve doelstellingen.

Het beloningsbeleid voor de directie en voor de onderneming als geheel wordt goedgekeurd door de externe aandeelhouders. Jaarlijks vindt een controle van het beleid plaats door de Head of Legal & Compliance in samenspraak met een externe expert. Daarnaast worden de medewerkers objectief beoordeeld op hun handelen. Deze beoordeling bepaalt de hoogte van het vaste salaris en de hoogte van de eventuele variabele beloning.

Het beloningsbeleid voldoet aan de huidige wet- en regelgeving en de principes zoals opgesteld door DNB en AFM.