Privacyverklaring

Privacyverklaring

Harmony hecht veel waarde aan de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring kunt u lezen waarom en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect herleiden naar u als persoon. Wij verwerken verschillende (persoons)gegevens:

 • Personalia, zoals naam, geboortedatum en geslacht;
 • Contactgegevens, zoals uw adres, woonplaats, land, emailadres en telefoonnummer;
 • Polisgegevens, zoals uw klantnummer en polisnummer;
 • Financiële gegevens, zoals uw bankrekeningnummer en tenaamstelling;
 • Productgegevens, zoals het IMEI-nummer van uw telefoon of een serienummer;
 • Inloggegevens, wanneer u een account in ons klantportaal heeft aangemaakt.

 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

 1. Het beoordelen en verwerken van uw aanvraag

Wij administreren persoonsgegevens wanneer wij een aanvraag ontvangen, zodat we deze aanvraag kunnen beoordelen en verwerken. Het gaat om NAW-gegevens, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, en financiële gegevens. Ook hebben wij productgegevens nodig, zodat wij uw verzekering kunnen koppelen aan het product.

Bij de beoordeling van de aanvraag kunnen wij toetsen of uw persoonsgegevens al bij ons bekend zijn.

 1. Het uitvoeren van een overeenkomst

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de verzekeringsovereenkomst uit te kunnen voeren. Zo verwerken wij persoonsgegevens bij het behandelen van schadeclaims, bij het verrichten van betalingen en het innen van premies.

Verder kunnen wij u ook diensten aan u leveren wanneer u een account heeft aangemaakt in het klantenportaal van Harmony. Wij slaan uw inloggegevens beveiligd op. In het portaal kunt u uw polisblad inzien en kunt u uw persoonsgegevens inzien en wijzigen. Verder kunt u een schade- of diefstalclaim melden en kunt u de status van de afhandeling daarvan in het portaal terugvinden. U kunt uw account op elk moment opheffen.

 1. Het onderhouden van contact met u

Contact tussen u en Harmony kan telefonisch, via internet, e-mail en/of social media (Facebook, LinkedIn en Twitter) verlopen. Ook wordt er nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. De persoonsgegevens zoals NAW-gegevens die wij van u krijgen of van de sociale media partij, kunnen we bijvoorbeeld gebruiken om uw vragen te beantwoorden en om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

 1. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken wanneer de wet ons hiertoe verplicht.

 1. Versturen van nieuwsbrieven en andere mailings

Wij kunnen u nieuwsbrieven sturen of u per mail informeren over een nieuw product als u zich hiervoor hebt aangemeld, of een klant bent. U kunt zich uiteraard afmelden voor deze mailings.

 1. Het voorkomen en bestrijden van fraude

Wij kunnen voor intern gebruik een administratie bijhouden die ziet op incidenten, zoals wanbetaling of fraude.

 1. Verbetering van de dienstverlening

Als u ons belt of als wij u bellen kunnen we het telefoongesprek opnemen. Dat doen we om onze medewerkers te trainen en te coachen om zo de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Daarnaast nemen we de gesprekken op om te kunnen terugluisteren wat wij met u hebben afgesproken. Het helpt ons ook om analyses uit te voeren zodat we onze informatievoorziening beter kunnen inrichten.

Verder kunt u gevraagd worden om deel te nemen aan een klanttevredenheidsonderzoek. Tot slot kunnen uw gegevens anoniem verwerkt worden in het kader van statistiek.

 1. Om onze website aan te bieden

De website van Harmony maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan onze website automatisch op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Er zijn verschillende soorten cookies. Functionele cookies die zorgen voor een goede werking van onze website plaatsen we altijd. Advertentie- en tracking cookies zijn optioneel. De data die wij verkrijgen via deze cookies gebruiken wij om u aanbiedingen en advertenties die bij u passen te sturen of te laten zien. Wilt u niet dat wij cookies gebruiken? Bij de instellingen van uw internetbrowser kunt u cookies in- en uitschakelen en verwijderen. Dit kunt u alleen zelf doen omdat cookies op uw computer zijn opgeslagen. Uitleg over het aanpassen van uw cookie-instellingen vindt u in de ‘Help’ functie van uw browser.

 

Wat zijn uw rechten?

Wilt u uw persoonsgegevens inzien of corrigeren? Wij helpen u graag zo goed mogelijk. Het is daarbij belangrijk om de juiste informatie te hebben, daarom houden wij uw gegevens graag actueel. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben juist zijn? Stuur dan een verzoek naar onderstaand adres of neem contact met ons op via het contactformulier. U krijgt binnen 4 weken een overzicht van uw gegevens. Staan er onjuiste gegevens in ons overzicht? Laat het ons weten, dan passen wij de gegevens aan.

Verder heeft u het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Aan dit verzoek kunnen wij niet altijd voldoen, bijvoorbeeld als wij de persoonsgegevens nog nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

U kunt bovendien bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor direct marketing. U heeft ook het recht om ons te vragen uw gegevens over de dragen aan een derde.

Heeft u een klacht over het verwerken van uw persoonsgegevens? We verzoeken u contact met ons op te nemen, zodat wij uw klacht in behandeling kunnen nemen.

Ons adres is:
Harmony
t.b.v. privacy manager
Postbus 21460
3001 AL Rotterdam

Komen wij er niet uit? U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509AJ Den Haag).

 

Veiligheid van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd
Bescherming van uw privacy is belangrijk. Voor u én voor ons. Wij gaan altijd zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Alleen medewerkers die uw gegevens moeten kunnen bekijken voor uw verzekering, hebben inzage in uw persoonsgegevens. Deze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Verder hebben wij maatregelen getroffen waarmee u onze site veilig kunt bezoeken en gebruiken. Met deze maatregelen voorkomen we misbruik van gegevens. Ook onze systemen en programma’s hebben we daarom goed beveiligd. We hebben maatregelen getroffen tegen ongeautoriseerde toegang en ongewenste verspreiding. Regelmatig controleren we of onze maatregelen nog aansluiten bij de ontwikkelingen van informatiebeveiliging.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Harmony bewaart uw persoonsgegevens zolang als dat noodzakelijk is voor de doelen die hierboven zijn genoemd. Zo worden opgenomen telefoongesprekken maximaal 180 dagen bewaard.

Wij kunnen een langere bewaartermijn hanteren voor persoonsgegevens indien er een wettelijke bewaarverplichting bestaat, zoals de bewaartermijn van 7 jaar voor facturen.

Doorgifte aan derden

Risicodrager

Om een polis tot stand te kunnen brengen, verstrekken we de benodigde persoonsgegevens aan de risicodrager.

Partners

Indien u uw verzekering aanvraagt via een van onze partners, dan verstrekt u persoonsgegevens aan deze partij, die hiermee als verwerkingsverantwoordelijke is aan te merken. Hoe deze partner met uw persoonsgegevens omgaat, is terug te vinden in de privacyverklaring van die partner zelf. Wij wijzen er verder op dat de partner beperkt inzage kan krijgen in uw gegevens in ons klantenportaal. Dat kan enkel plaatsvinden op uw eigen verzoek en autorisatie. Dit heeft als doel dat de partner u op uw verzoek op de hoogte kan houden van de door ons geleverde diensten, zoals de status van uw ingediende schadeclaim. Wij hebben met onze partners afspraken gemaakt over onder andere het minimale beschermingsniveau van de persoonsgegevens.

Reparateurs

We kunnen uw NAW-gegevens en telefoonnummer naar aanleiding van een bij ons gemelde schade verstrekken aan een reparateur, zodat deze u diensten kan leveren.

Toezichthouders

We kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan overheidsinstanties of toezichthouders indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Klanttevredenheidsonderzoek

Elke week voeren we tevredenheidsonderzoeken uit onder klanten om de ervaringen over onze dienstverlening te weten te komen. Het kan dus gebeuren dat we u kort na een ervaring met de dienstverlening van Harmony vragen naar uw mening. Op deze manier zorgen we ervoor dat onze dienstverlening continu verbetert. De onderzoeken worden uitgevoerd door Focus Feedback, een onafhankelijk onderzoeksbureau. Zij verwerken uw ervaringen, beoordelingen en gegevens met de grootste zorg. Deze data staan op hun eigen beveiligde servers, waarmee uw privacy te allen tijden gewaarborgd blijft. Wij ontvangen anoniem de uitkomsten van het onderzoek.

Andere partijen

Andere partijen die uw persoonsgegevens kunnen verwerken, zijn hostingpartijen, partijen die betrokken zijn bij het drukken en verzenden van post, juridische bijstand bij geschillen en incassodienstverleners.

Met de partijen die zijn aan te merken als verwerker hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten.

 

Hebt u nog vragen?

Heeft u vragen over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met de privacy manager van Harmony. Stuur een e-mail naar privacy@harmony.nl. Of stuur een brief aan:

Harmony
t.a.v. de privacy manager
Postbus 21460
3001 AL Rotterdam

 

Wij kunnen onze privacyverklaring aanpassen
Als er nieuwe ontwikkelingen zijn rond bedrijfsactiviteiten of als er iets verandert in de wet of rechtspraak, dan kunnen wij onze privacyverklaring aanpassen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 5 april 2022.

 

Download Privacyverklaring