Privacyverklaring

Privacyverklaring

Bij Harmony kunt u erop vertrouwen dat uw persoonsgegevens in goede handen zijn. Meer weten? Lees dan de privacyverklaring op deze pagina.

Inleiding
Harmony vindt het belangrijk dat u weet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn. Als we uw persoonsgegevens gebruiken houden we ons aan de regels die hiervoor gelden, zoals de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verder houden we ons aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, hierin zijn de regels van de AVG uitgewerkt voor banken en verzekeraars.

 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Wij vragen onze klanten om persoonsgegevens, deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
• Het verwerken van uw aanvraag
• Het afsluiten van een overeenkomst
• Fraude te voorkomen en te bestrijden
• Wettelijke verplichtingen
• Nieuwsbrieven en mailings
• Verbetering Harmony dienstverlening
• Het aanbieden van onze diensten via een van onze partners, zoals de aanschaf van ons product of het uitvoeren van een reparatie

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
1. Basisgegevens
Voor het afsluiten van een verzekering hebben wij minimaal de volgende basisgegevens van u nodig:

• Naam
• Adres
• Woonplaats
• Land
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Banknummer
• Geslacht
• Geboortedatum

Om de juiste verzekeringspolis aan uw product te kunnen koppelen hebben wij ook productgerelateerde gegevens nodig zoals het IMEI-nummer van uw toestel of het serienummer van uw laptop.

2. Wij leggen contactmomenten vast
Contact tussen u en Harmony kan telefonisch, via internet, e-mail en/of social media (Facebook, LinkedIn en Twitter) verlopen. Ook wordt er nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. De persoonsgegevens zoals NAW-gegevens die wij van u krijgen of van de sociale media partij, kunnen we bijvoorbeeld gebruiken om uw vragen te beantwoorden en om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

3. Wij nemen telefoongesprekken op
Als u ons belt of als wij u bellen kunnen we het telefoongesprek opnemen. Dat doen we om onze medewerkers te trainen en te coachen om zo de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Daarnaast nemen we de gesprekken op om te kunnen terugluisteren wat wij met u hebben afgesproken. Het helpt ons ook om analyses uit te voeren zodat we onze informatievoorziening beter kunnen inrichten. De opgenomen telefoongesprekken worden na uiterlijk 180 dagen gewist.

4. Wij gebruiken cookies op onze website www.harmony.nl
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan onze website automatisch op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Er zijn verschillende soorten cookies. Functionele cookies die zorgen voor een goede werking van onze website plaatsen we altijd. Voor andere cookies (zoals tracking cookies) informeren we u eerst waar u deze uit kunt zetten. Surft u verder op onze website dan worden deze cookies geplaatst. De data die wij verkrijgen via deze cookies gebruiken wij om u aanbiedingen  en advertenties die bij u passen te sturen of te laten zien. Wilt u niet dat wij cookies gebruiken? Bij de instellingen van uw internetbrowser kunt u cookies in- en uitschakelen en verwijderen. Dit kunt u alleen zelf doen omdat cookies op uw computer zijn opgeslagen. Uitleg over het aanpassen van uw cookie-instellingen vindt u in de ‘Help’ functie van uw browser.

5. Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”, tekstdocumenten die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maken. De door deze cookies opgemaakte informatie over uw gebruik van onze website worden meestal naar een server van Google overgedragen in de VS en daar opgeslagen. In het geval van IP anonimisering, zoals op deze website, zal uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de EU en in andere staten met verdragen binnen de Europese Economische Unie, in verkorte vorm worden overgedragen. Enkel in uitzonderlijke gevallen zal het IP-adres volledig aan een server van Google in de VS worden doorgegeven en daar worden ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om een analyse van uw gebruik van onze website op te maken, om rapporten van de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het website- en internetgebruik verbonden diensten tegenover de beheerder van deze website te leveren. De in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP- adres wordt niet met andere data van Google samengevoegd. U kunt het opslaan van cookies door een voorziene instelling in uw Browsersoftware verhinderen; wij wijzen er graag op dat u ook in dit geval alle functies van deze website ten volle kunt gebruiken. U kunt bovendien het opmaken van de door cookies opgenomen gegevens zoals de aan uw internetgebruik gerelateerde gegevens (incl. Uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door een op volgende link beschikbare browserplugin te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Op deze website wordt Google Analytics met de code ‘gat.anomyzeIp();’ uitgebreid, om een anonieme opstelling van IP-adressen te verzekeren.

 

Wat zijn uw rechten?
Wilt u uw persoonsgegevens inzien of corrigeren?
Wij helpen u graag zo goed mogelijk. Het is daarbij belangrijk om de juiste informatie te hebben, daarom houden wij uw gegevens graag actueel. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben juist zijn? Stuur dan een verzoek naar onderstaand adres of neem contact met ons op via het contactformulier. U krijgt binnen 4 weken een overzicht van uw gegevens. Staan er onjuiste gegevens in ons overzicht? Laat het ons weten, dan passen wij de gegevens aan.

Ons adres is:
Harmony
Afdeling Polisadministratie
Postbus 21460
3001 AL Rotterdam

Krijgt u liever geen informatie over onze producten en diensten?
Uw persoonsgegevens kunnen wij ook gebruiken om u te informeren over onze producten en diensten die voor u belangrijk kunnen zijn. Wilt u dat niet? Neem dan contact met ons op via onderstaande adresgegevens of via ons contactformulier.

Ons adres is:
Harmony
Afdeling Commercie
Postbus 21460
3001 AL Rotterdam

 

Veiligheid van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd
Bescherming van uw privacy is belangrijk. Voor u én voor ons. Wij gaan altijd zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Alleen medewerkers die uw gegevens moeten kunnen bekijken voor uw verzekering, hebben inzage in uw persoonsgegevens. Verder hebben wij maatregelen getroffen waarmee u onze site veilig kunt bezoeken en gebruiken. Met deze maatregelen voorkomen we misbruik van gegevens. Ook onze systemen en programma’s hebben we daarom goed beveiligd.

Bijzondere persoonsgegevens behandelen wij extra zorgvuldig
Wij verwerken geen Bijzondere Persoonsgegevens zoals medische en strafrechtelijke persoonsgegevens.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Harmony bewaart uw persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan de wettelijke (bewaar)verplichtingen.

 

KTO: klanttevredenheidsonderzoek

Elke week voeren we tevredenheidsonderzoeken uit onder klanten om de ervaringen over onze dienstverlening te weten te komen. Het kan dus gebeuren dat we u kort na een ervaring met de dienstverlening van Harmony vragen naar uw mening. Op deze manier zorgen we ervoor dat onze dienstverlening continu verbetert.

De onderzoeken worden uitgevoerd door Focus Feedback, een onafhankelijk onderzoeksbureau. Zij verwerken uw ervaringen, beoordelingen en gegevens met de grootste zorg. Deze data staan op hun eigen beveiligde servers, waarmee uw privacy ten allen tijden gewaarborgd blijft.

 

Hebt u nog vragen?
Heeft u vragen over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met de privacy manager van Harmony. Stuur een e-mail naar privacy@harmony.nl. Of stuur een brief aan:

Harmony
t.a.v. de privacy manager
Postbus 21460
3001 AL Rotterdam

 

Wij kunnen onze privacyverklaring aanpassen
Als er nieuwe ontwikkelingen zijn rond bedrijfsactiviteiten of als er iets verandert in de wet of rechtspraak, dan kunnen wij onze privacyverklaring aanpassen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

 

Download Privacyverklaring